---TH3 Key40 From Algeria---


ALL GLORY AND HONOR TO PALESTINIANS
THE FLOOD WILL WIPE YOU ALL OUT
PALESTINE WILL BE FREE INSHALLAH TODAY OR TOMORROW IT´S THE PROMISE OF ALLAH


DEEPSITE THE ATOMIC ARSENAL , AMERICAN ARMAMENTS , AND BILLIONS FLOWING FROM ZIONISM CENTERS , ISRAEL DREAMS OF THE IMPOSSIBLE.AND IF YOU DOMINATE THE EARTH, YOU WON'T BE ABLE TO DOMINATE THE PEOPLE , AND IF YOU KILL A MAN , TEN WILL BE BORN WHO WILL REVENGE FOR HIM.
BILLIONS OF MUSLIMS AND OTHER PEOPLE HAVE ONLY ONE DESIRE IS TO TAKE REVENGE FOR OUR CHILDREN WITH A HARSH POSSIBLE WAY, REMEMBER WELL, YOUR END WILL BE CRUEL TRUST ME, CRIMINALS , ISRAHELL IS THE CANCER OF THE PLANET

## הספירה לאחור החלה ##

על הישוב אבני איתן

אבני איתן

גרעין של הצופים הדתיים ובני עקיבא הקים את המושב הדרומי ביותר בגוש היישובים הדתיים בגולן.
הישוב הוקם להנצחת ששה מחברי הגרעין, שנפלו במערכות ישראל.
אבנר גבורין
בני חנני
יהודה אסף אריה

אילנה בולה
יונה סובר
תמר נחמה דרור
נגר עשירה

ביוני 1987 עברו החברים לנקודת הקבע, הממוקמת ממש מעל "המפל השחור" שבנחל אל על.
כיום: הישוב מונה כ- 80 משפחות המתפרנסות מחקלאות, מגידול ירקות ופירות, רפתות, לולים, פרחים וכן מקצועות חופשיים, תיירות, ורפואה אל אלטרנטיבית.
במקום פועלים שני אתרי תיירות המפעילים קמפינג ואטרקציות לקבוצות ובודדים, חוות חיות לימודית, צימרים, יקב תיירותי.
וכן במקום פועלים שני מוסדות חינוך.
מכינה קדם צבאית לילידי חו"ל ומדרשת בת - חן, מדרשה לבנות המשלבת לימודי קודש עם הוראה ולימודים אלטרנטיביים לבוגרות שירות לאומי וצבאי.
בחודש תמוז תשס"ו זכה הישוב לארח גרעין משפחות ממגורשי גוש קטיף שמתכננים להקים ביתם מחדש בגולן.
תושבי הישוב עוסקים במגוון עיסוקים
חקלאות לגווניה - רפתות, לולים, כבשים, מטעים לסוגיהם, פרחים, ומפעלים לעיבוד ושיווק תוצרת חקלאית.
תיירות במגוון תחומים - אתרי נופש פעיל והלנה כפרית, פעילות שטח - אופניים ג'יפים, יקב בוטיק אורגאני ועוד.
חינוך - חברים מהישוב מועסקים בכל קשת מוסדות החינוך החל מהגן דרך בתי ספר אזוריים ישיבות ואולפנות באזור וכלה במכינה קדם צבאית לבחורים מחו"ל ייחודית מסוגה בארץ שהוקמה בישוב.
בישוב פותח מודל פעילות קהילתי שמשתף את מרב הכוחות בגיבוש פעילות חברתית כלל יישובית במועדי השנה השונים. פעילות התורמת באופן מכריע לגיבוש הקהילה ולתחושה המשפחתית בישוב.
הישוב בעל אופי חקלאי כפרי ותיירותי המשלב בתוכו אוכלוסיה מגוונת מבחינת הגיל והעיסוקים אשר מייצגת את מגוון הזרמים המוכרים בציונות הדתית לאומית.